Privacy verklaring

Het doel van deze privacy policy is om de privacy en zekerheid te waarborgen en te beschermen van de bezoekers van onze site www.serieusinkomen.be.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden opgeslagen in onze database, maar worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie of goederen op te sturen. Uw gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers van Serieusinkomen
en worden niet aan derden doorgegeven of verkocht. U hebt recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Indien u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, vul dan de daarvoor bestemde formulieren niet in.
Als u toch advies wilt hebben of meer wilt weten over de zakelijke mogelijkheid van Herbalife, dan moet u zelf telefonisch contact
met ons opnemen.

Het gebruik van informatie: Wij gebruiken de door u ter beschikking gestelde informatie voor verschillende doeleinden zoals het beoordelen of u in aanmerking komt voor de zakelijke opportuniteit van Herbalife en het contact opnemen met u om enkele
belangrijke zaken te overlopen en u mogelijks vrijblijvend uit te nodigen op een bedrijfspresentatie of een persoonlijk gesprek.
Uw informatie wordt uitsluitend en alleen door een onafhankelijk Herbalife distributeur gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

Kim Van Biesen
Smidstraat 12
3891 Mielen-Boven-Aalst
info@serieusinkomen.be
0479/320615 - 011/724746

>> Terugkeren naar www.serieusinkomen.be